Geschiedenis bedrijf


De Heer J.A. de Best werd op 19 december 1833 te Katwijk aan zee geboren en was de zoon van Gerrit de Best en Maria de Best- Haasnoot. Omstreeks 1870 volgde hij de avondlessen van de M.S.G. afd. Bouwkunde te Leiden. Hij moest toen naar Leiden lopen, want de stoomtram of ander geschikt vervoer was er toen nog niet. Eindigden de lessen om 21.00 uur dan was hij om 23.00 uur thuis en was een les tot 22.00 dan pas om 24.00 uur! En overdag werken en wie weet hoe vroeg beginnen voor een loontje van misschien enkele guldens per week.Hij deed dat om aannemer te worden, dat werd hij omstreeks 1880 in de Tramstraat te Katwijk.


In augustus 1885 tekende hij nog een ontwerp voor de nog te bouwen Nieuwe Kerk wat hem nog een tweede prijs opleverde. Het werd echter uitgevoerd naar een ontwerp van de architect H. J. Jesse. Ook had hij de bouw van de reeds afgebroken kapel in 1913, de vroegere,,Zaal van Protestantse Belangen" uitgevoerd, dat een ontwerp was van zijn zoon Gerrit de Best. Ook het huis van Meerburg, op de Voorstraat, dat thans museum is, was door hem uitgevoerd onder architect Jesse.De Heer Jesse was een zwager van De Heer Meerburg. Ook had hij veel bouwobjecten o.a. reeksen woonhuizen in Rijnsburg.

Vroeger werd er in de bouw gewerkt van 's morgens 6uur tot 's avonds 8 uur en 's zaterdags tot 4 uur met een verdienste voor de werklui van F 13,50 per week. In het openbare leven had de heer De Best ook veel activiteiten hij was o.a. een der oprichters van de C.H.U., was ook lange tijd raadslid geweest en nog gedurende 4 jaar wethouder. Ook was hij een der regenten van het weeshuis.

Hij had samen met zijn broer K. de Best een pension in Huize,,ZEERUST"" en wel van plus minus 1890 tot 1918, toen is de heer N. van Beelen in ,,Zeerust'' gekomen met verhuur van appartementen. Vroeger werden de meeste huizen aan de Boulevard 'swinters met planken voor de ramen afgesloten, dat gebeurde ook met,,Zeerust''. De heer De Best woonde dan in Tramstraat waar later zijn zoon G. de Best is gaan wonen.

Omstreeks 1920 heeft hij het aannemersschap neergelegd en gaf dit over aan zijn beide zoons Gerrit en Johan. Ongeveer 4 jaar later ging Johan een zuivelwinkel beginnen op de Tramstraat hoek Badstraat en ging Gerrit alleen verder.

Omstreeks 1960 nam zijn vrouw Neeltje de Best- van der Marel en haar zoon Johannes Adam de Best geboren op 13-12-1915 het aannemersschap over. Daar Gerrit de Best was over overleden.

In 1983 overleed Neeltje de Best- van der Marel en ging Johannes Adem de Best alleen verder met zijn zoon Gerrit de Best geboren 06-02-1948.

In 1999 overleed Johannes Adam de Best, daarna nam hun zoon het aannemingsschap over. Dit is nu de huidige eigenaar van Aannemingsbedrijf G. de Best J.A.zn.